Uniwersytet Łódzki

SZKOLENIA I WARSZTATY W POŁĄCZENIU Z MENTORINGIEM

Eksperci projektu RiEcoLab zapraszają do współpracy zespoły badawcze (od 2 do 5 osób) oraz indywidualnych badaczy i badaczki realizujących prace z zakresu B+R w Uniwersytecie Łódzkim. Zespoły badawcze powinny być tworzone przez pracowników uczelni, którzy posiadają wspólny obszar zainteresowań badawczych, ale nie jest wymagana formalizacja tych działań np. w postaci grantu zewnętrznego.

Tematyka zainteresowań badawczych zespołu musi być powiązana z inteligentnymi specjalizacjami województwa łódzkiego i dotyczyć: innowacyjnego przemysłu medycznego, farmaceutyków i kosmetyków; IT i projektowania spersonalizowanego; zrównoważonego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

Celem współpracy między ekspertami projektu RiEcoLab a zespołami badawczymi/ badaczami/ badaczkami jest wsparcie wybranych zespołów badawczych/ badaczy/ badaczek w zakresie zwiększenia ich potencjału komercjalizacyjnego.

Uczestnictwo w projekcie wymaga:

 • Udziału w szkoleniu on-line (co najmniej 1 szkolenie z poniższej tematyki)
  1. Strategia partycypacji jako narzędzie wspierające Proces Przedsiębiorczego Odkrywania
  2. Powołanie i uruchomienie Laboratoriów Integracji Ekosystemów
  3. Włączanie odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI) do uczelnianych strategii innowacji w zakresie przedsiębiorstw typu spin-off/start-up/scale-ups
  4. Kojarzenie publicznych i prywatnych inwestorów zaangażowanych społecznie w celu wspierania spin- off, start-upów i scale-upów
  5. Wdrożenie zintegrowanego (operacyjnie, środowiskowo, społecznie) systemu monitorującego wydajność skuteczności wpływu spin-offów/start-upów/scale-upów na otoczenie
  6. Skuteczna współpraca, innowacyjność, przedsiębiorczość, zaangażowanie partycypacyjne i współtworzenie w środowisku cyfrowym (DigComp i EntreComp)

   Więcej informacji na temat szkoleń dostępnych jest na stronie tutaj.

 • Udziału w warsztatach, w których będą uczestniczyć przedstawiciele otoczenia Uczelni
  1. Warsztat z zakresu inwestycji ukierunkowanych na korzystny wpływ społeczny i środowiskowy (ang. Impact Investment; II)
  2. Warsztat z zakresu odpowiedzialnych badań i rozwoju (ang. Responsible Research and Innovation; RRI)

   w połączeniu z mentoringiem z zakresu komercjalizacji realizowanych projektów badawczych.

WYMAGANY NAKŁAD CZASU

Udział w szkoleniu (2-4h) i 2 warsztatach (2-3h na 1 warsztat) zajmie Państwu około 6 -10 godzin.

WYNAGRODZENIE

Za udział w działaniach projektowych oferujemy wynagrodzenie 1250 zł brutto na osobę.

OFERTA UDZIAŁU W PROJEKCIE

pobierz plik PDF

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

pobierz plik PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

link

DLACZEGO WARTO?

GŁÓWNE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU KOMERCJALIZACYJNEGO PROJEKTU – uzyskanie wsparcia ze strony ekspertów z WZ UŁ posiadających wiedze i doświadczenie ekspertów z WZ UŁ, współpracujących m.in. z Centrum Transferu Technologii UŁ i realizujących projekty z zakresu komercjalizacji to praktyczny know-how z zakresu rozwijania potencjału komercjalizacyjnego projektów badawczych
 • ROZWÓJ PROJEKTU POPRZEZ UWZGLĘDNIENIE ZAŁOŻEŃ IMPACT INVESTMENT I RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION – podczas warsztatów z zakresu II i RRI, które są obecnie priorytetowymi zagadnieniami w UE
 • ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FINANSOWANIA EUROPEJSKIEGO – włączanie elementów koncepcji II i RRI do projektów badawczych podnosi ich konkurencyjność w aplikowaniu o zewnętrzne środki finansowe

KONTAKT

dr Magdalena Wiśniewska
magdalena.wisniewska@uni.lodz.pl

dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
malgorzata.zak@uni.lodz.pl

ZAPRASZAMY!